Хліборобська Україна

«Хліборобська Україна» — ідеологічний орган Укр. Союзу Хліборобів Державників, неперіодичний збібрка. Всього вийшло 8 чисел у 5 книгах у Відні у 1920-1925 роках. Редактор В'ячеслав Липинський.

У «ХУ» друкувався основний політ. трактат В.Липинського «Листи до братів хліборобів» та його полемічні статті «Покликання варягів», «Організація Хліборобів» та ін.

Спробу аналізу подій 1918 в Україні, зокрема закордонної політики Укр. Держави, опублікував Дмитро Дорошенко, теоретичні ст. («Історія і політика», «Влада і культура») містив Степан Томашівський; про економічні перспективи України і ролю євреїв у її госп. писав М.Тимофіїв. Питанням історії присвячені ст. І.Борщака («Орликіяна»), Д.Олянчина, О.Скорописа-Йолтуховського; історії Укр. Дем.-Хліб. Партії та діяльності гетьманської організації на еміграції — ст. Сергія Шемета.

У 1922-25 роках у часописі друкувалися україномовні переклади уривків споминів Павла Скоропадського.

Після самоліквідації Укр. Союзу Хліборобів поява «ХУ» припинилася. Її поновлено вже як збірник Братства Укр. Класократів-Монархістів Гетьманців у Празі (вийшли два зб. 1931 і 1933).

Див. також

  • «Хліборобська Україна» — популярний наук.-виробничий місячник, орган Міністерства сіль. господарства УРСР, виходив з 1963 у Києві; був присвячений питанням, що стосуються культури хліборобства, містить практичні поради і консультації на виробничі теми.

Література

Посилання